Pomoc eNGO

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania oraz możliwość pobrania instrukcji obsługi oraz obejrzenia filmów instruktażowych.

 

Rejestracja i logowanie

Dlaczego nie mogę się zalogować?

 • Błędne hasło lub adres e-mail.
 • Wciśnięty przycisk „Caps Lock”.
 • Brak aktywowanego konta. Aby aktywować konto należy użyć linku aktywacyjnego, który jest wysyłany na adres email podczas rejestracji w systemie. Jeżeli mail nie przychodzi proszę sprawdzić zakładkę „Spam” w skrzynce mailowej.

Co jeśli zapomniałem hasło?

 • Użyj funkcji Resetuj hasło w celu zmiany hasła na nowe,
 • Skontaktuj się ze swoją jednostką administacji publicznej.

Oferta - tworzenie i wysyłanie

Zmiana danych oferenta. Zmieniłem dane organizacji ale dane nie zaczytują się do oferty?

 • Dane oferenta najlepiej uzupełniać tuż po rejestracji konta – jeszcze przed przystąpieniem do wypełniania oferty. Zmieniając dane w swoim profilu(prawy górny róg) „w danych organizacji” należy zwrócić uwagę na konieczność wpisania wszystkich danych w każdej z dostępnych zakładek. Wypełnione w tym polu dane oferenta będą następnie zaczytywane do każdej utworzonej od tego momentu oferty. Aby zmienić dane oferenta tylko w danej ofercie należy kliknąć przycisk „Edytuj dane oferenta” podczas edycji oferty w zakładce „OFERENT” (np. w przypadku chęci zastosowania innego nr. rachunku bankowego w tej jednej konkretnej ofercie).

Jak zapisać wygenerowaną ofertę/sprawozdanie (plik PDF) na dysk komputera?

 • W otwartym pliku PDF kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz jako…”, a następnie wybierz lokalizację docelową pliku (w którym miejscu na komputerze ma być zapisany plik PDF). Można zapisać ofertę/sprawozdanie zarówno w wersji roboczej jak i gotową, wysłaną wcześniej przez aplikację eNGO.

Złożyłem już ofertę przez generator, ale na wydruku zauważyłem błąd, jak mogę to poprawić?

 • Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy czas składania ofert do danego konkursu jeszcze nie minął. Należy przejść do zakładki „Oferty”, następnie wybrać oferty złożone na panelu z lewej strony. Aby wybrać ofertę którą trzeba poprawić należy kliknąć przycisk „Podgląd” znajdujący się przy danej ofercie. Po jego kliknięciu w szczegółach oferty znajduje się żółty przycisk „Wycofaj ofertę”. Kliknięcie przycisku spowoduje odblokowanie oferty i możliwość jej edycji. Ponowne wysłanie oferty z wprowadzonymi zmianami wygeneruje nową sumę kontrolną. Należy zwrócić uwagę, aby wydruk oferty dostarczanej do organizatora konkursu (o ile jest to wymagane) był tym samym, który wysłaliśmy przez aplikację eNGO (posiadał tą samą sumę kontrolną).

Jak usunąć pozycję z harmonogramu?

 • W tym celu należy przejść do zakładki „Zakres” i usunąć wybraną pozycję w pkt. „IV.6 Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”. Aby usunąć pozycję należy kliknąć czerwony przycisk z prawej strony.

Jak zapisać ofertę w generatorze?

 • Oferty nie trzeba zapisywać. System automatycznie zapisuje zmiany w ofercie po każdym przejściu pomiędzy kolejnymi polami lub zakładkami. Nawet przy awarii prądu lub Internetu zmiany zostaną automatycznie zapisane na serwerze.

Pojawił mi się błąd w kosztorysie o treści: „Wszystkie pozycje z harmonogramu muszą być użyte w kosztorysie”. Co mam zrobić?

 • W takim wypadku należy sprawdzić, czy wszystkie pozycje, które znajdują się w harmonogramie są wykorzystane w kosztorysie. Po przejściu do edycji pozycji kosztu w polu „Nazwa działania” dostępna jest lista działań z harmonogramu. Wszystkie te pozycje muszą mieć przypisany minimum jeden koszt.

Pojawił mi się błąd w kosztorysie o treści: Przekroczono wartość wnioskowanej kwoty o <...wartość całej wnioskowanej kwoty...> Co mam zrobić?

 • W przypadku gdy komunikat informuje o przekroczeniu wnioskowanej kwoty podając jednocześnie wartość całości wnioskowanej kwoty, oznacza to, że tworzymy ofertę w szablonie ofert, a więc generator nie odnosi tworzonej oferty do jakichkolwiek wytycznych konkursowych. Dopiero po wybraniu interesującego nas konkursu, kliknięciu "złóż ofertę" i zaczytaniu oferty z szablonu generator sprawdzi zgodność oferty z wytycznymi dla danego konkursu (w tym dot. części finansowej). Wtedy też komunikat o przekroczeniu wnioskowanej kwoty (o wartości całości wnioskowanej kwoty) zniknie lub wskaże inną wartość w przypadku nie spełnienia kryteriów konkursowych.

Jak wysłać ofertę/korektę oferty lub sprawozdanie/korektę sprawozdania?

 • Ofertę/sprawozdanie można wysłać dopiero po jej całkowitym uzupełnieniu. Wszystkie zakładki znajdujące się z lewej strony ekranu dotyczące oferty/sprawozdania muszą być odznaczone na kolor zielony. Wtedy w zakładce „Podsumowanie” pojawi się aktywny przycisk „Wyślij ofertę” lub „Wyślij sprawozdanie”, który należy kliknąć w celu złożenia oferty/sprawozdania przez generator. Na ekranie powinno pojawić się potwierdzenie złożenia dokumentu, suma kontrolna oraz dalsze instrukcje postępowania. 

Jak złożyć ofertę na podstawie szablonu?

 • Najpierw należy utworzyć szablon w zakładce „Oferty” -> „Szablony ofert”. Jeżeli szablon jest poprawnie utworzony należy przejść do konkursów i wybrać interesujący nas konkurs. Po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” pojawi się zapytanie czy oferta ma być utworzona na podstawie pustego formularza czy na podstawie szablonu oferty. Po wybraniu opcji „Na podstawie szablonu”, zostanie utworzona oferta, którą należy skorygować odpowiednio do wymagań konkursowych (np. część finansowa, która nie jest weryfikowana na etapie tworzenia szablonu, gdyż nie odwołuje się do żadnych wymagań konkursowych – np. wielkości wymaganego wkładu własnego).

Sprawozdania realizacji zadań

Nie mogę edytować części II.1. Dlaczego?

 • W części II.1 można uzupełniać tylko pole dotyczące wkładu własnego. Reszta pól uzpełnia się automatycznie po dodaniu faktur i rachunków w tabeli w części II.4.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Napisz do nas: pomoc@engo.org.pl
Lub zadzwoń:
Pomoc merytoryczna - Jacek Kiełkowski tel. 33 444 66 91
Pomoc techniczna - Bartosz Parchański tel. 33 444 66 91
Chętnie pomożemy!